Cắt gió đá, Plasma, Laser bằng máy CNC

Cắt gió đá, Plasma, Laser bằng máy CNC

 Cắt thép tấm theo thiết kế, bảng vẽ bằng máy CNC gió đá. Cắt INOX bằng máy chắn, máy Plasma CNC. Cắt mọi vật liệu bằng máy Laser CNC.

 Công ty nhận gia công cắt thép tấm, INOX, cuốn ống, sản xuất theo thiết kế của khách hàng. Chắn dập đột lỗ các loại tấm thép và INOX. Sản xuất bồn đựng hóa chất, xăng dầu. Bồn rửa công nghiệp, máng thoát nước mưa, nước thải. Sửa chữa, đóng mới các thiết bị dây chuyền chế biến thực phẩm .v.v.

Bản quyền © 2014  KIMLOAI . Co ., LTD