Nhôm và nhôm hợp kim

 Các loại nhôm hợp kim tấm, tròn, vuông và chữ nhật dùng trong ngành cơ khí chế tạo.

Nhôm tấm A6061, A5052, A1050, A1100, A2040, A7050, A7055, A7075

Nhôm cuộn A6061, A5052, A1050, A1100, A2040, A7050, A7055, A7075

Thanh nhôm tròn A6061, A5052, A1050, A1100, A2040, A7050, A7055...

Tấm nhôm chống trượt A6061, A5052, A1050, A1100, A2040, A7050...

Nhôm thanh vuông, chữ nhật A6061, A5052, A1050, A1100, A2040...

Ống nhôm A6061, A5052, A1050, A1100, A2040, A7050, A7075

Bản quyền © 2014  KIMLOAI . Co ., LTD