Đồng và đồng hợp kim, kim loại màu

 Các loại đồng và đồng hợp kim tấm lá, thanh tròn, lục giác, vuông và chữ nhật sử dụng trong ngành cơ khí, điện, hóa chất, y tế.

Đồng đỏ thanh tròn

Đồng thau tròn, láp đồng thau

Tấm đồng đỏ C11000, C1100 OFC

Tấm đồng thau

Lục giác đồng thau

Ống đồng thau

Đồng thanh cái C1100, C11000 OFC

Dây đồng thau

Bản quyền © 2014  KIMLOAI . Co ., LTD