INOX 201, 304, 304L, 310, 310S, 316, 316L

Các loại thép không gỉ, tấm cuộn, ống, láp, la, vê, lục giác, dây. Mác 201, 304, 304L, 310, 310S, 316, 316L, 420, 430, DUPLEX, Super DUPLEX...

Láp INOX 304, 1.4301, láp INOX 304L, 1.4306

Lục giác INOX 304, lục giác INOX 316

Láp INOX DUPLEX 329 1.4160, 1.4462, 1.14501...

Tấm inox 304, tấm inox 304L

Tấm inox 310, tấm inox 310S

Tấm inox 316, tấm inox 316L

Ống đúc inox 304; 304L,Ống hàn inox 304; 304L

Ống đúc inox 316; 316L, ống hàn inox 316; 316L

Thép V INOX 304, Thép V INOX 316

Láp INOX 316 1.4401, láp INOX 316L 1.4404

Vuông đặc INOX 201, vuông đặc INOX 304, vuông đặc...

Dây INOX 201, dây INOX 304, dây INOX 316

Tấm inox 201, tấm inox 430

Tấm INOX chông trượt 304, INOX 316, INOX 201

Thép hình C INOX 304, thép hình C INOX 316

Láp INOX 201, Láp INOX 430

Ống đúc inox 201, ống hàn inox 201

Thép hộp chữ nhật INOX 304, thép hộp chữ nhật...

Hộp vuông INOX 304, hộp vuông INOX 316

Lưới INOX 201, lưới INOX 304, lưới INOX 316

Bản quyền © 2014  KIMLOAI . Co ., LTD