Sản phẩm

Láp INOX 304, 1.4301, láp INOX 304L, 1.4306

Lục giác INOX 304, lục giác INOX 316

Láp INOX DUPLEX 329 1.4160, 1.4462, 1.14501...

Tấm inox 304, tấm inox 304L

Tấm inox 310, tấm inox 310S

Tấm inox 316, tấm inox 316L

Ống đúc inox 304; 304L,Ống hàn inox 304; 304L

Ống đúc inox 316; 316L, ống hàn inox 316; 316L

Thép tấm SS400, Q345B, S45C, C45, A36, A515, SB410

Thép hình C

Thép hình I

Thép hình H

Thép V CT38, SS400, Q345B

Thép tấm NAK80, P20, 1.2311, SUS420J2, 1.2083, SUS420J2ESR...

Thép tròn S40C, C40, S45C, C45, S50C, C50

Thép tròn CT3, SS400, CT38

Đồng đỏ thanh tròn

Đồng thau tròn, láp đồng thau

Tấm đồng đỏ C11000, C1100 OFC

Tấm đồng thau

Lục giác đồng thau

Ống đồng thau

Đồng thanh cái C1100, C11000 OFC

Dây đồng thau

Nhôm tấm A6061, A5052, A1050, A1100, A2040, A7050, A7055, A7075

Nhôm cuộn A6061, A5052, A1050, A1100, A2040, A7050, A7055, A7075

Thanh nhôm tròn A6061, A5052, A1050, A1100, A2040, A7050, A7055...

Tấm nhôm chống trượt A6061, A5052, A1050, A1100, A2040, A7050...

Nhôm thanh vuông, chữ nhật A6061, A5052, A1050, A1100, A2040...

Ống nhôm A6061, A5052, A1050, A1100, A2040, A7050, A7075

Bản quyền © 2014  KIMLOAI . Co ., LTD